5 tips voor goede interne marketing

Met interne marketing houd je je medewerkers tevreden. Je richt je dan op de mensen die voor je werken. Je laat ze zien wat je doet en waarom je dat doet. Zo maak je ze enthousiast over je organisatie, je missie en je visie. Dan worden ze ambassadeurs die graag bij je werken en dat ook laten merken aan anderen.

Hoe doe je interne marketing? Hoe laat je je medewerkers merken dat je ze waardeert en dat je ze betrekt bij je organisatie? En hoe moedig je ze aan om hun ideeën te delen en mee te helpen aan verbeteringen? In dit artikel krijg je een paar tips om interne marketing goed te doen.

Tip 1: Praat goed en vaak

Communicatie is heel belangrijk voor interne marketing. Je wilt dat je medewerkers op de hoogte zijn van je organisatie, je doelen, je resultaten en je verwachtingen. Dit kun je doen met verschillende manieren van praten, zoals e-mail, intranet, nieuwsbrieven, vergaderingen, workshops en sociale media. Zorg dat je praatjes helder, eerlijk, open en vaak zijn. Zo voorkom je problemen, roddels en onvrede.

Tip 2: Geef complimenten en bedankjes

Je kunt je medewerkers ook betrekken bij je organisatie door ze complimenten en bedankjes te geven. Complimenten helpen je medewerkers om te groeien, beter te worden en meer te doen. Bedankjes laten je medewerkers zien dat je hun werk, talent en hulp ziet en waardeert. Dit kun je doen met persoonlijke complimenten, publieke complimenten, bedankjes, cadeautjes of bonussen. Zorg dat je complimenten en bedankjes echt, duidelijk en snel zijn. Zo maak je je medewerkers blijer, zekerder en trouwer.

Tip 3: Laat je medewerkers meedoen met je organisatie

Je kunt je medewerkers ook aan je organisatie binden door ze mee te laten doen met je organisatie. Dit betekent dat je je medewerkers vraagt wat ze vinden, wat ze willen en wat ze kunnen doen voor je organisatie. Dit kun je doen met enquêtes, brainstormsessies, werkgroepen, projecten of evenementen. Zorg dat je luistert naar je medewerkers en iets doet met wat ze zeggen. Zo laat je je medewerkers zien dat ze belangrijk zijn, dat ze iets kunnen veranderen en dat ze bij je organisatie horen.

Tip 4: Maak het leuk op het werk

Je kunt je medewerkers ook houden door het leuk te maken op het werk. Dit betekent dat je zorgt voor een fijne, veilige en gezonde plek waar je medewerkers zich goed voelen. Dit kun je doen door te letten op de ruimte, de stoelen, de schoonmaak, het licht en de warmte. Maar ook door te letten op de mensen, zoals de collega’s, de samenwerking, de verschillen en de grapjes. Zorg dat je een sfeer maakt waar je medewerkers zichzelf kunnen zijn, elkaar kunnen helpen en lol kunnen maken.

Tip 5: Laat je medewerkers leren

Je kunt je medewerkers ook houden door ze te laten leren. Dit betekent dat je je medewerkers de kans geeft om meer te weten, meer te kunnen en meer te bedenken. Dit kun je doen door opleidingen, cursussen, workshops, coaching, mentoring of stages te geven. Zorg dat je weet wat je medewerkers willen leren, waar ze in geïnteresseerd zijn en wat ze willen bereiken. En dat je een plan maakt om ze daarbij te helpen. Zo maak je je medewerkers slimmer, handiger en origineler.

Interne marketing is dus een goede manier om je medewerkers te houden en te blij te maken. Door te praten, complimenten en bedankjes te geven, je medewerkers mee te laten doen, het leuk te maken op het werk en ze te laten leren, zorg je ervoor dat je medewerkers zich thuis voelen bij je organisatie. Zo maak je van je medewerkers je beste reclame.