Bewust Veilig-dag 2023

Vandaag staat de Bewust Veilig-dag 2023 op het programma! Een dag waarop een groot aantal bedrijven uit ons samenwerkingsverband zich heeft aangemeld om extra aandacht te vragen voor veilig werken en hun personeel extra te instrueren. Het doel van deze dag is om bewustzijn te creëren over veiligheid op de werkvloer en om ongevallen en letsel te voorkomen.

Het is belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van de risico’s op de werkvloer, en hun medewerkers regelmatig trainingen en instructies geven over veiligheidsmaatregelen en veiligheidsprocedures. Dit kan variëren van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen tot het vermijden van gevaarlijke situaties en het gebruik van veilige werkmethoden. De Bewust Veilig-dag is een uitstekende gelegenheid om deze training en instructies te intensiveren.

Naast de instructies en trainingen zijn er nog andere manieren om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen. Een van de belangrijkste is om een veiligheidscultuur te creëren, waarbij veiligheid op alle niveaus van het bedrijf wordt gewaardeerd en aangemoedigd. Tenslotte is het belangrijk om veiligheid te verwerken in de dagelijkse routine en om medewerkers aan te moedigen om veiligheid te melden en te bespreken.

Je leest het goed, ook jij kunt best veel doen om de werkveiligheid te verbeteren.

Veilig werken voor de installateur - Installatie.nl