De arbeidswetgeving gaat weer veranderen

De arbeidswetgeving is altijd in beweging. Ook in 2023 staan er weer een aantal wijzigingen op de planning. Wat betekenen deze veranderingen voor jou als werkgever of werknemer? In dit artikel zetten we de belangrijkste punten op een rij.

1. Afschaffing van nul-uren- en min-max contracten

Nul-uren- en min-max contracten zijn flexibele arbeidsovereenkomsten waarbij de werknemer geen vaste arbeidsduur heeft. Per 1 januari 2023 worden deze contracten afgeschaft. Oproepkrachten moeten een vast basiscontract krijgen met het aantal uur waarvoor ze ten minste standaard worden ingeroosterd.

2. Snellere overgang naar een vast contract voor uitzendkrachten

Uitzendkrachten zijn werknemers die via een uitzendbureau bij een bedrijf werken. Per 1 januari 2023 krijgen zij sneller, na 52 gewerkte weken, een contract met meer zekerheid bij het uitzendbureau. Er kunnen maximaal drie tijdelijke aaneengesloten contracten worden aangeboden bij dezelfde werkgever.

3. Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers

Zzp’ers zijn zelfstandigen zonder personeel die hun diensten aanbieden aan opdrachtgevers. Per 1 januari 2023 moeten zij een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering gaan afsluiten, zodat zij een vangnet hebben bij ziekte. Dit zal gaan gelden voor IB-ondernemers (met en zonder personeel) en meewerkend partners.

4. Meer mogelijkheden om de werkplek of werktijden aan te passen

Door de coronacrisis is thuiswerken steeds normaler geworden. Per 1 juli 2023 krijgen werknemers meer mogelijkheden om thuis te werken. Zo kunnen ze een verzoek indienen bij hun werkgever om hun werkplek of werktijden aan te passen. De werkgever moet dit verzoek serieus overwegen en alleen afwijzen als er zwaarwegende redenen zijn.

5. Inflatiecorrectie voor lonen en uitkeringen

De inflatie is de stijging van het algemene prijspeil in een land. Per 1 januari 2023 worden de lonen en uitkeringen aangepast aan de inflatie. Dit betekent dat de koopkracht van de werknemers en uitkeringsgerechtigden behouden blijft.

Conclusie

De arbeidswetgeving gaat weer veranderen in 2023. Dit heeft gevolgen voor zowel werkgevers als werknemers. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwe regels en je daarop voor te bereiden.