Hoezo voorrijkosten?

Voorrijkosten. Een woord dat veel emoties oproept bij klanten. Ze vinden het vaak onterecht dat ze moeten betalen voor de tijd en de brandstof die een installateur nodig heeft om bij hun huis te komen. Maar is dat wel zo? Zijn voorrijkosten echt onredelijk? Of zijn ze juist een noodzakelijk onderdeel van een eerlijke prijs?

Waarom voorrijkosten?

Laten we eerst eens kijken waarom installateurs voorrijkosten in rekening brengen. Het antwoord is simpel: omdat ze kosten maken om naar de klant toe te rijden. Denk aan:

  • De afschrijving van de bedrijfswagen
  • De verzekering en de wegenbelasting van de bedrijfswagen
  • De brandstofkosten
  • De onderhoudskosten van de bedrijfswagen
  • De tijd die de installateur besteedt aan het rijden

Al deze kosten zijn onderdeel van de bedrijfsvoering van een installateur. Ze moeten ergens van betaald worden. Als de installateur geen voorrijkosten zou rekenen, zou hij deze kosten moeten doorberekenen in zijn uurtarief of in de materiaalkosten. Dat zou betekenen dat alle klanten, ook degenen die dichtbij wonen, meer zouden moeten betalen. Is dat eerlijk?

Hoeveel voorrijkosten?

De hoogte van de voorrijkosten kan per installateur verschillen. Sommige installateurs rekenen een vast bedrag per rit, anderen rekenen een bedrag per kilometer. Weer anderen rekenen geen voorrijkosten binnen een bepaalde straal, maar wel daarbuiten. Het is aan de installateur om te bepalen wat hij redelijk vindt en wat hij met zijn klanten afspreekt.

Het is belangrijk dat de installateur duidelijk communiceert over zijn voorrijkosten. Hij moet ze vermelden op zijn website, op zijn offertes en op zijn facturen. Hij moet ook uitleggen waarom hij ze rekent en hoe hij ze berekent. Zo voorkomt hij verrassingen en discussies achteraf.

Wat levert het op?

Voorrijkosten zijn dus geen manier om extra geld te verdienen, maar een manier om de werkelijke kosten te dekken. Ze zorgen ervoor dat de installateur een eerlijke prijs kan vragen voor zijn werk. Ze zorgen er ook voor dat de klant een eerlijke prijs betaalt voor de dienst die hij krijgt. Een klant die ver weg woont, maakt immers meer gebruik van de service van de installateur dan een klant die dichtbij woont.

Voorrijkosten zijn dus geen reden om boos te worden, maar om blij te zijn. Ze laten zien dat de installateur transparant en professioneel is. Ze laten ook zien dat de installateur respect heeft voor zijn vak en voor zijn klanten. Want zeg nou zelf: goed werk mag toch beloond worden?