Nauwelijks effect stikstofcrisis op woningbouw

Het effect van de stikstofcrisis op de woningbouw lijkt minimaal. Sinds een uitspraak van de Raad van State in 2019 over het Nederlandse stikstofbeleid, is er nauwelijks sprake van een terugval in het aantal verleende bouwvergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van het economenvakblad ESB. De bouwsector waarschuwde echter juist voor een stilval van het aantal bouwprojecten.

Volgens Jan Rouwendal, hoogleraar Vastgoedeconomie aan de VU in Amsterdam, is ook het aantal vergunningen niet omhooggegaan toen in 2021 een stikstofvrijstelling voor de bouw werd ingevoerd.

Opschudding

Het CBS houdt cijfers per gemeente bij over het aantal afgegeven vergunningen. Vanuit de bouw kwamen juist alarmerende signalen over een stilval van de sector als gevolg van de stikstofbeperkende maatregelen. Achteraf blijkt dat echter een overtrokken reactie te zijn geweest. Desondanks heeft Rouwendal begrip voor deze signalen. ‘Ik kan me voorstellen dat men erg bezorgd was na het arrest van de Raad van State. Er was opschudding.’

Uit de data blijkt wel dat het aantal vergunningen vlak na dat arrest, dat in juli 2019 verscheen, een stuk lager was. ‘Maar in augustus was het aantal weer hoger. Dat viel dus wel mee,’ ziet de hoogleraar. Ook wanneer er onderscheid wordt gemaakt tussen gebieden die getroffen worden door stikstofbeperkende maatregelen, en niet ver van de Natura 2000-gebieden afliggen, is er geen effect te zien in de data.

Problemen niet weg als stikstofcrisis is opgelost

Het demissionaire kabinet wil dat er tot en met 2030 900.000 huizen worden gebouwd. Dat doel zal niet worden gehaald, mede door gestegen kosten voor grondstoffen en personeel. De stikstofcrisis lijkt echter geen invloed te hebben gehad.

‘Ik denk ook niet dat we moeten verwachten dat, wanneer de stikstofproblematiek is opgelost, het aantal bouwvergunningen zomaar weer zal stijgen,’ benadrukt Rouwendal. ‘Er spelen veel meer zaken in de bouw. Maar in 2020 en 2021 zijn er duidelijk meer vergunningen afgegeven dan in 2019.’