Oplossingen om het personeelstekort op te lossen

Werkgevers kampen vaak met een personeelstekort, wat kan leiden tot verhoogde werkdruk bij werknemers en een verlaagde productie. Dit heeft niet alleen impact op werkgevers, maar ook op de maatschappij als geheel. Winkels en restaurants hebben aangepaste openingstijden en treinen en bussen vallen uit. Basisvoorzieningen, zoals gezondheidszorg, veiligheid en onderwijs, staan eveneens onder druk.

Als het vinden van personeel moeilijk blijkt, proberen werkgevers langer of anders te werven. Uitzendbureaus en werving- en selectiebureaus worden vaak ingezet. Als dit niet werkt, is er meer creativiteit en flexibiliteit nodig.

Voor mogelijke oplossingen kunnen werkgevers inspiratie opdoen in het rapport ‘Personeelstekorten aanpakken: 34 oplossingen voor werkgevers’. Hierin staan praktijkvoorbeelden van werkgevers met bijpassende oplossingen. De oplossingen zijn verdeeld over drie strategieën:

Het aanboren van nieuw talent

Als de perfect passende kandidaat niet direct te vinden is, loont het om anders te kijken naar het beschikbare talent. Werkgevers kunnen meer kandidaten in beeld krijgen door:

 • Mensen laagdrempelig te laten kennismaken met de organisatie.
 • Studenten stage te laten lopen.
 • Harde functie-eisen los te laten en in plaats daarvan te kijken naar vaardigheden.
 • Extra begeleiding of scholing te bieden.
 • Richt je op groepen waar nog niet eerder aan gedacht is, zoals statushouders, gepensioneerden, mensen met een arbeidsbeperking en mensen uit het buitenland.

 

Het anders organiseren van werk

Door het werk soms net wat anders te organiseren kan het werk alsnog worden gedaan, zonder dat er nieuw personeel geworven hoeft te worden. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld:

 • Schuiven met taken en nieuwe functies creëren.
 • Taken schrappen die niet noodzakelijk zijn.
 • Onderzoeken of werknemers meer uren kunnen werken.
 • Deeltijdwerk mogelijk maken voor mensen die niet fulltime willen werken.
 • Duobanen (2 mensen in 1 functie) of combinatiebanen (voor mensen met meerdere banen) mogelijk maken.

 

Het binden en boeien van medewerkers

Het behouden van personeel is belangrijk. Door het werk aantrekkelijker te maken zijn werknemers eerder bereid om te blijven. Tevreden werknemers zijn goede ambassadeurs voor de organisatie. Werkgevers kunnen werknemers binden en boeien door:

 • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en faciliteiten te bieden.
 • Een zorgvuldig inwerktraject aan te bieden.
 • Mogelijkheden voor ontwikkeling en groei te bieden.
 • Een vitaliteitsplan aan te bieden om door te werken tot aan het pensioen.
 • Inspraak te geven in bijvoorbeeld roosters.
 • Ondersteuning te bieden bij bijvoorbeeld geldzorgen.

Voor het gehele rapport, klik op de volgende links: link 1 en link 2.

 

Personeelstekort in de zorg leidt tot problemen, maar biedt ook kansen