Steeds meer meisjes kiezen voor een technische vmbo opleiding

Het aantal meisjes dat zich dit schooljaar aanmeldde voor een technische vmbo-opleiding, is gestegen. Vergeleken met vorig schooljaar bedraagt dit percentage ruim 20%. Dit is goed nieuws, maar de uitdaging ligt erin om meisjes ook in het vervolg van hun carrière in de techniek te behouden.

Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, is optimistisch en stelt dat “een keuze voor techniek bijna net zo gewoon wordt als een keuze voor de zorg of het onderwijs.” Volgens hem zijn vrouwen meer dan welkom in de sector en lijkt het erop dat er meer vrouwen geïnteresseerd zijn in techniek.

Het aantal meisjes dat voor een technische vmbo-opleiding koos in het schooljaar 2022-2023 is gestegen tot 1687. Dit is een stijging van 21% ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2021-2022 kozen nog slechts 1396 meisjes voor een technisch profiel.

Veel mensen nodig

De komst van meisjes in de techniek is hard nodig, want op dit moment kampt Nederland met een tekort van 20.000 technische vakmensen. Techniek Nederland gaat ervan uit dat dit aantal kan verdubbelen in 2025. Dit tekort wordt vooral veroorzaakt door de energietransitie. Er is een tekort aan bijvoorbeeld installateurs voor warmtepompen, monteurs voor zonnepanelen en experts op het gebied van windenergie. Meisjes hebben in de technieksector volop kansen als installatiemonteur, maar bijvoorbeeld ook als adviseur, ontwerper en data-analist. Een baan in de technieksector biedt in feite garantie op werk.

Het aandeel van vrouwen in techberoepen is momenteel slechts 16%, becijferde VHTO (het landelijk expertisecentrum voor genderdiversiteit in de bèta) vorig jaar. Vrouwen verlaten de technische sector vaak vroegtijdig, wat de noodzaak om meer vrouwen te werven benadrukt. Van de mannen met een technische opleiding belandt 57% in een technisch beroep, bij vrouwen is dat slechts 27%.

Het begin is gemaakt

Doekle Terpstra is blij met de stijging van het aantal meisjes dat kiest voor techniek, maar benadrukt dat het nog maar een pril begin is. Om vrouwen en andere nieuwkomers te behouden voor de sector, is het belangrijk dat zij zich welkom voelen. Dit is volgens hem “best een uitdaging”, maar hij ziet hoopgevende signalen. Zo maakt zwaar materiaal steeds vaker plaats voor slimme techniek en verandert de cultuur bij bedrijven. “Het beeld van alleen maar mannen met overalls is echt van de vorige eeuw. De cultuur bij bedrijven verandert: creativiteit en teamwork zijn belangrijker dan ooit.” Terpstra heeft niet veel klachten gehoord van vrouwen over een “mannenwereld” en hoort juist dat vrouwen zich prettig voelen

Meisjes in de techniek | Aventus