Kandidaat 10155: Engineer Elektro en Instrumentatie (gebouwgebonden) / Engineer Industriële automatisering / Process engineer / Projectleider / werkvoorbereider Industrie

Profiel:

Zijn kennis en ervaring ligt in het verbeteren en optimaliseren van (productie)processen. Van idee tot en met uitvoering. Plannen, organiseren en regelen behoren ook tot zijn sterke kanten.
Door zijn opleiding en ervaring heeft hij een brede kennis en is hij breed inzetbaar.

Hij is zelfverzekerd, gedreven, betrokken en gaat geconcentreerd te werk. Hij is analytisch, werkt nauwkeurig en gestructureerd volgens procedures. Daarnaast is hij service- en dienstverlenend
ingesteld.

Zijn passie ligt bij elektrotechniek, instrumentatie en automatisering. Denk hierbij aan de installatietechniek, bijv. HVAC en gebouwenautomatisering/klimaatbeheersing.
Proces-/productieoptimalisering, continu verbeteren, zoals productie- of project-engineer zijn ook opties.

Hij is in 2021 afgestudeerd aan de HTS – technische bedrijfskunde.

Opleidingen en cursussen:

2017 – 2021 HBO Engineering – afstudeerrichting Technische Bedrijfskunde (duaal)
2007 – 2010 VAPRO C
2003 – 2004 Elektrotechnisch installateur en bedrijfsbeheer
2001 – 2002 Aspirant papiermaker
1988 – 1990 VAPRO B Proces
1986 – 1987 LTS Mechanische Techniek
1981 – 1986 LTS Elektrotechniek

2017 VCA basis en VCA VOL
2018 NEN3140 VOP
2018 Flensmonteur
2018 Heftruckcertificaat
2017 training SCCO2
2017 Autocad 2d en 3d

Werkervaring

2021 – heden             Netbeheerder als Project Engineer/ Projectleider (30/70)
Netuitbreiding, verhogen/verlagen bestaande aansluiting, nieuwe aansluiting en maatwerk.
Engineeringsfase als Engineer => Bureaustudie, o.a.:
• Klantcontact, met name bij maatwerk;
• Ontwerpen van een mogelijke oplossing(en) volgens ontwerpkaders (LS/OVL + MS):
Bepalen netstation + capaciteit;
Bepalen tracé, kabellengte/-dikte voldoende capaciteit;
Bepalen of installatie voldoet, incl. metingen, stroomtrafo’s, enz.
• Aanvragen capaciteitstoets;
• Opstellen ontwerptekening, incl. moffen en boringen;
• Grondzaken: aanvragen Zakelijk Recht-tekening en Zakelijk Recht;
• KLIC op-/aanvragen + eigendomsinformatie (percelen) Kadaster;
• Verontreinigde bodem (BDOK) + aanvragen nader onderzoek + BUS-melding, incl. asbest;
• Aanvraag vergunningen voorbereiden (bepalen vergunningverlenende instanties);
• Werklast bepalen (Solo of Combi) + budget opstellen (Voorcalculatie);
• Strategische materialen bestellen;
• Werkomschrijving;
• V&G-Plan, (CROW 400 en CROW500), evt. verkeersplan/-maatregelen (CROW 96B).

Werkvoorbereider maakt ontwerptekening compleet, bestelt materialen, vraagt vergunningen aan en plant warme overdracht en fysieke schouw.

Als Projectleider:
• Leiden van warme overdracht: project bespreken met uitvoerders (E en G/Civiel), werkvoorbereider en evt. aannemer, overige betrokkenen.
• Opvolgen planning/deadlines. Contact met betrokkenen: informatief/communicatief.
• Fysieke schouw (op locatie, met betrokkenen: uitvoerder, aannemer, gemeente, e.d.).
• Projectmap controleren op volledigheid voor overdracht naar uitvoerder en/of aannemer.
• Tijdens uitvoering: werkplekbezoek (o.a. kwaliteit, V&G)
• Na realisatie: administratief en financieel controleren en afronden, incl. meer/-minderwerk (Nacalculatie).

2021                          Afstudeerstage Technische Bedrijfskunde
Afstudeerstage Deeltijd Engineering: Onderzoeken, analyseren en komen met een gedragen advies/verbeterplan. Reduceren van kosten en risico’s voor projecten met 3D model reviews.Om voor en tijdens de 3D model reviews efficiënter te werken en minder risico’s te hebben op (deel)projecten is er een literatuuronderzoek geweest, zijn dossiers onderzocht en bestudeerd, zijn er interviews met stakeholders gehouden en zijn 3D model reviews geobserveerd. Verschillende softwarepakketten uit diverse disciplines komen samen in een BIM-model. Hier worden in de verschillende fasen van het ontwerpproces, de ontwerpen beoordeeld. Om de 3D model reviews efficiënter te laten verlopen en minder risico’s (clashes en rework) te hebben, zijn procedures, werkinstructies en checklists opgezet, geadviseerd en geïmplementeerd. Dit zorgt voor structuur en daardoor wordt het (werk)proces en de kwaliteit geborgd..
2015 – 2021 Papierfabriek Biochemische afdeling als Pilot plant Supervisor en engineer
Werkzaamheden: Operator/Supervisor, leidinggeven (10-12 personen), planning, logistiek, administratie, inkoop, facilities, opleiden / instrueren/ coachen medewerkers, schrijven SOP’s. // 1e-lijnsonderhoud. // Vervangen Pilot Plant Manager bij diens afwezigheid. // Opzetten/opstarten, in bedrijf nemen nieuwe Pilot Plant. // Verder ontwikkelen en optimaliseren proces en product. // Verbetervoorstellen aandragen en implementeren. // SHEQ

1990 – 2021            Papierfabriek, diverse functies doorlopen:

Supervisor /  Engineer  2015 -2021
– Proces en product verder ontwikkelen en optimaliseren
– Planning, logistiek, administratie, inkoop, facilities, opleiden/instrueren/coachen medewerkers, schrijven SOP’s.
– Vervangen Pilot Plant Manager bij diens afwezigheid.
– Opzetten/opstarten, in bedrijf nemen nieuwe Pilot Plant.
– 1e-lijns onderhoud (+ werkvoorbereiding: preventief en correctief).
– Verbetervoorstellen aandragen en implementeren.
– SHEQ

Planner/voorwerker 2013 – 2014
Werkzaamheden: Dit betrof een project waaraan hij tijdelijk heeft gewerkt. Hier kreeg hij de ruimte om op het gebied van productieplanning extra ervaring op te doen. Als meewerkend voorman heeft hij functioneel en operationeel leidinggegeven aan 8 tot 10 personen.

Kwaliteitslaborant 2009 – 2015
Werkzaamheden: Kwaliteitscontrole: meettechnisch, druktechnisch en visueel

Hoofdoperator / Procesbeheerder 1990 – 2009
Werkzaamheden: Productie: Hoofdoperator/Procesbeheerder, Stofvoorbereider, Coatingbereider, 1e-lijnsonderhoud:

Sector:

Industrie, Utiliteit

Regio:

Zuid-Limburg t/m Midden Limburg

Beschikbaarheid:

In overleg

Op deze kandidaat zijn de overname en financiële voorwaarden van toepassing conform de gesloten samenwerkingsovereenkomst met Stichting Flexpool Installatietechniek Zuid-Oost én de Tarieven 2023, welke wij u verstrekt hebben.

 

Heb je een vacature die we deze kandidaat mogen voorleggen, dan horen wij dat graag! Mail dan naar [email protected]

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar pascale@flexpoolzuidoost.nl