Kandidaat 10351: Projectmanager / Projectdirecteur MULTIDISCIPLINAIR

Profiel:

Deze energieke en levenslustige zestiger is nog lang niet klaar om te stoppen met werken. Hij zoekt nog steeds de uitdaging op binnen complexe projecten. Daarbij vindt hij de energietransitie, energietransport, de bouw van kerncentrales, de renovatie van complexe gebouwen en complexe industriële installaties erg boeiend.
Hij houdt van moderne contractvormen waarbij gestuurd wordt op resultaatverplichtingen. Hij heeft veel ervaring met tender-en projectmanagement.

Deze collega is een ervaren resultaatgerichte professional en heeft voornamelijk de functie vervuld van eindverantwoordelijke projectmanager. Hier is hij als sparingspartner voor management en directie veelal betrokken bij complexe bouwkundig- civiele- en installatietechnische vraagstukken.

Deze collega zoekt dan ook projecten met een groot risicoprofiel; daar waar er druk op tijd, geld, boeteclausules of technische innovaties zit, is hij helemaal in zijn element.
Deze collega is gewend om multidisciplinair te werken aan infrastructurele- utiliteitsbouwprojecten en heeft grote teams aangestuurd.

Zijn doelen bij het aansturen van projecten zijn, naast het realiseren van de gewenste (project)resultaten, te verbinden bij het inrichten en onderhouden van de (project)organisatiestructuur en deze te verankeren om ook op de langere termijn succesvol te kunnen zijn.

Hij heeft ruime ervaring met Design & Construct (D&C) projecten en ook met Publieke Private Samenwerking (PPS) waarbij hij n verband met de veranderende marktverhoudingen, op innovatieve wijze de samenwerking organiseert waarbinnen een groot aantal disciplines optimale oplossingen creëren. Het betreft hier de trajecten ontwikkeling, realisatie en exploitatie. In dit kader staat voor hem een procesmatige- en planmatige aanpak centraal, waarbij hij met betrekking tot projectbeheersing, bij voorkeur gebruik maak van bewezen managementstructuren.

Sector: industrie, infra, energie, utiliteit – grote voorkeur voor multidisciplinaire werken

Regio: Projecten mogen landelijk zijn of in zijn eigen regio Nijmegen.

Beschikbaarheid: per direct

Overname mogelijkheden: Op basis van W & S.

Opleidingen / certificaten / cursussen:
Stevig HBO+ werk- en denkniveau
MTS Elektrotechniek
LTS Elektrotechniek
Cursus gestructureerd systeemontwerp.
Diverse cursussen PLC programmeren.
Cursus aandrijf- en besturingstechniek
Cursus industriële marktbenadering
Diverse studies projectbeheersing en kwaliteitsborging (SCB, IPM, SE, INK, KMS)
Diverse studies projectmanagement (Prince2, PMBOK, SDM, ITIL)
Diverse studies bouw-/aanbestedingsrecht (ARW, UAV-Ti, UAV-gc)
Diverse studies teamrolmanagement en teameffectiviteit (Belbin, Insights)
Cursus VCA veiligheid voor leidinggevenden
Cursus spoorwegveiligheid

Ervaring:
2019 – 2020                    Netbeheerder als Senior Projectmanager Design & Construct
Projectmanagement t.b.v. design & construct contracten (D&C) voor renovatie en capaciteitsuitbreiding van gas- en elektriciteit netwerken in de regio west Nederland. Ik geef direct leiding aan de IPM-projectorganisatie.

2017 – 2019                    Landelijke installatiebedrijf als Senior Projectmanager Industrie en Utiliteit
Projectmanagement t.b.v. het design & built contract (DB) voor renovatie en uitbreiding van Petrochemische installaties (RHAC) Maasvlakte Rotterdam.
Projectmanagement en Tendermanagement t.b.v. het engineering procurement & construction contract (EPC) voor het Energievoorzieningssysteem (EPC-DRUPS)

2015 – 2016                   Landelijk installatiebedrijf als Projectdirecteur Grote Projecten, ontwikkeling, realisatie, beheer en exploitatie
Projectmanagement t.b.v. het PPS contract (DBFMO) voor nieuwbouw en renovatie van Rijkskantoor in Den Haag. (PPS /UAV-gc)

2013 – 2014                  Landelijke installatiebedrijf als Senior Projectmanager Gezondheidszorg, Utiliteit en Industrie
Projectmanagement t.b.v. het design & construct contract (D&C) voor diverse technische installaties van een Ziekenhuis (UAV-Ti)

Projectmanagement t.b.v. het design & construct contract (D&C) voor nieuwbouw en renovatie van gerechtsgebouwen voor Rechtbank (UAV-Ti)

1996 – 2012                   Diverse bedrijven als (Senior) Projectmanager Infrastructuur en als Projectmanager Utiliteit en Industrie
Projectmanagement t.b.v. de design & construct contracten (D&C) voor renovatie en uitbreiding van diverse Rioolwater Zuiveringsinstallaties (RWZI) in Zuid-Nederland.
Projectmanagement t.b.v. het design & built & maintain contract (DBM) voor de Collectieve Energievoorziening van het tuinbouwgebied Bergerden (Gld) voor de Tuinders Coöperatie Bergerden. (UAV-gc)
Enn uitgebreide lijst met projecten is bij ons opvraagbaar.

1985 – 1996                   Ingenieursbureau als Projectleider / Projectmanager Industrie

1979 – 1985                    Energiemaatschappij als Field-engineer, Coördinator Inbedrijfstelling, Assistent-Opzichter

Op deze kandidaat zijn de overname en financiële voorwaarden van toepassing conform de gesloten samenwerkingsovereenkomst met Stichting Flexpool Installatietechniek Zuidoost én de Tarieven 2022, welke wij u verstrekt hebben.

Heb je een vacature die we deze kandidaat mogen voorleggen, dan horen wij dat graag! Mail dan naar [email protected]

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar caroline@flexpoolzuidoost.nl