Kandidaat 10430: Projectmanager / Commercieel manager / Teamleider / Adviseur sanitair – bouw – renovatie

Profiel:

Deze collega is voor de liefde naar Limburg verhuisd en zoekt zowel opdrachten als zzp’er als ook een regulier dienstverband.

Deze energieke collega heeft zich opgewerkt van schilder/metselaar tot directeur en kent de sanitair- en bouwbranche op zijn duimpje.

Gestart in de uitvoering (6 jaar) en dankzij zijn commerciële en ondernemende drive heeft hij formules in de sanitair branche opgezet (11 jaar).  Vervolgens de renovatiebouw ingestapt (14 jaar) om daarna via het onderhoud van boten (4 jaar) sinds 2 jaar weer werkzaam te zijn in het onderhoud aan gebouwen.

Deze collega past het best in een opdracht / vacature waar:

  • kennisoverdracht centraal staat
  • organisaties / teams moeten groeien en veranderen
  • er een kwaliteitsslag moet plaatsvinden
  • waar collega’s in hun kracht gezet moeten worden
  • waar processen en projecten complex zijn

Rollen die hierbij kunnen passen zijn Projectmanager / Commercieel manager / Teamleider / Adviseur / Troubleshooter

Bij voorkeur werkt hij voor een middelgrote / grote organisatie.

Welke installateur heeft een opdracht / project waar deze collega zich in mag vastbijten?

Opleidingen / certificaten / cursussen:

Havo 4
Nima A 2
Smile
Microsoft office
Nem Breda (coaching opleiding)
Cursus verbindende communicatie
Rijbewijs B-E
Vaarbewijs 1-2

Ervaring:

2021 – 2022             Landelijke bouwgroep als Projectmanager
Verantwoordelijk voor de ‘schilderstak’ binnen het bedrijf, deze zijn onlangs geïntegreerd in het bouwbedrijf na overname // Leidinggeven aan kantoormedewerkers en schilderpersoneel // Voorbereiden van alle projecten // Samenstellen en bewaken van de planning // Voortgang bewaken en eventuele wijzigingen in het bestek doorvoeren iom met directie en opdrachtgevers // Kwaliteitscontrole en bewaken veiligheidsvoorschriften en veiligheidsinspecties uitvoeren // Toolboxmeeting geven taakinstructies // Berekenen en bestellen materiaal // kostenbewaking // verzuimcoach en van de kosten van lopende en toekomstige projecten // projectadministratie mbt meer-en minderwerk // Organiseren van werkbesprekingen – vergaderingen // Financiële voortgang projecten // Personeelsbeleid // Kennis overdracht en leiding geven aan RGS adviseurs ( resultaat gericht samenwerken) // Maken van RGS, MJOP en RVGO plannen en toezien op de uitwerking daarvan // Het presenteren van plannen en offertes aan opdrachtgevers // bouwvergaderingen // vergaderingen // Aanspreekpunt voor opdrachtgevers, opzichters en onderaannemers.

2020 – 2021           Vastgoedonderhoudsbedrijf als Uitvoerder
Leiding geven aan het schilderpersoneel // Werkvoorbereiding // Werkplanning // Werkinstructie // Voortgangsinformatie // Oplevering // Nacalculatie // Leerlingen begeleiden.

2015 – 2019           Eigenaar van scheepsonderhoudsbedrijf 

Acquisitie / planning / administratie / algemene bedrijfsvoering / meewerken met zijn team (5 man in dienst), waaronder elektrische aanpassingen, motoronderhoud, ombouwen van verbrandingsmotoren naar elektrische aandrijving, navigatie hulpmiddelen, verbouwing van interieurs, schilderen van rompen.

2001 – 2015            Eigenaar bouw- en schildersbedrijf 

Gespecialiseerd in aanpassingen en bouwwerkzaamheden m.b.t. binnenschil van particuliere klanten alsook gemeentelijke panden / verantwoordelijk voor bedrijfsvoering / mjop’s / verduurzamen van monumenten /adviezen rondom asbest / B.K.T. en mutatie werkzaamheden in verhuursituaties / begeleidingen leerlingen /  12 collega’s in dienst

1998 – 2001          Oprichter/Aandeelhouder / directeur sanitair inkooporganisatie 
Dit is een badkamer winkelformule, die door de aangesloten deelnemers geïmplementeerd zijn. Alle 16 deelnemers ( ook aandeelhouder) hebben tussen 1998 en 2000 een badkamershowroom onder de naam X gebouwd naast hun installatie bedrijf // leiding geven aan formule // formulemanager // financieel verantwoordelijk // huisstijl opzetten // opzetten juridische grondslag voor formule // bouwprojecten begeleiden m.b.t. showrooms  // personeelsmanagement // verslaglegging naar bestuur // voorzitten aandeelhoudersvergaderingen

1994 – 1997            Specialist in doe-het-zelf zaken als Formulemanager Sanitair
Alle bouwprojecten begeleiden die te maken hadden met de showrooms // Onderhandelingen voeren met fabrikanten over toetreding formule // Verslaglegging naar directie  // Aanspreekpunt voor marktpartijen en fabrikanten / opzetten en uitbouwen badkamerformule

1990 – 1993            Uitvoerder bij sanitair-installateur
Installatie bedrijf met daarnaast een showroom van waaruit badkamers verkocht worden.
Gestart als verkoper badkamer en door de ervaringen in de bouw doorgegroeid naar uitvoerder: Leiding geven aan de vaklieden // Werkvoorbereiding // Werkplanning // Werkinstructie // Voortgangsinformatie // Oplevering // Nacalculatie // Leerlingen begeleiden in hun opleidingstraject.

1984 – 1990           Timmerman , metselaar, tegelzetter, schilder.

Sector:

Woningbouw, sanitair branche, renovatie branche

Regio:

Uur reizen rondom Geleen

Beschikbaarheid:

per direct

Overname mogelijkheden:

Inzet op basis van ZZP bij tijdelijke opdrachten. Zoekt bij voorkeur opdrachten van 4 tot 6 maanden.

Staat ook open voor een regulier dienstverband; wil ook dan graag als zzp’er starten zodat beide partijen ruime tijd hebben om te beoordelen of er een ideale match is. Hij biedt dat aan dat de werkgever maar 1 week opzegtermijn hoeft te hanteren; hijzelf biedt 1 maand opzeg aan, zodat de werkgever meer tijd heeft om desgewenst vervanging te regelen.

 

Op deze kandidaat zijn de overname en financiële voorwaarden van toepassing conform de gesloten samenwerkingsovereenkomst met Stichting Flexpool Installatietechniek Zuidoost én de Tarieven 2023, welke wij u verstrekt hebben.

Heb je een vacature of zzp-opdracht die we deze kandidaat mogen voorleggen, dan horen wij dat graag! Mail dan naar [email protected]

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar pascale@flexpoolzuidoost.nl