Vacatures in Limburg zullen alsmaar toenemen

Het aantal vacatures in Limburg lijkt alsmaar toe te nemen, terwijl de mensen voor die banen zoek blijven. Dat ligt volgens het UWV met name aan de vergrijzing waar onze provincie mee te maken heeft.

Uit landelijke cijfers van het UWV blijkt zelfs dat de vergrijzing in Limburg voor de grootste problemen zorgt.

Ontgroening

Volgens Gerald Ahn, arbeidsmarktadviseur bij het UWV, heeft het toenemende aantal vacatures een aantal oorzaken. “Een van de grootste oorzaken is de toenemende vergrijzing en het gebrek aan ontgroening.” Die ontgroening betekent dat minder starters de arbeidsmarkt betreden. “De komende jaren verlaten veel mensen de arbeidsmarkt vanwege hun pensioen. Maar er staan tegelijkertijd aan de andere kant te weinig jonge mensen klaar om die werkgelegenheid in te vullen.”

Economische inhaalslag

Dat er op dit moment zoveel vacatures openstaan, heeft volgens Ahn ook te maken met de economische inhaalslag. “Na corona hebben we met z’n allen veel geld uitgegeven omdat we in de coronaperiode veel gespaard hadden. Dat heeft geleid tot een hogere vraag van consumenten.”
Mismatch.

Naast de economische oorzaken en de vergrijzing waar in Limburg sprake van is, liggen de verschillen tussen vraag en aanbod ook ten grondslag aan het oplopende aantal vacatures. “Op dit moment zijn er bijvoorbeeld veel mensen met een administratieve achtergrond op zoek naar werk. Maar juist zij kunnen moeilijk een baan vinden”, aldus de arbeidsmarktadviseur. “In de ICT, techniek en de zorg zijn momenteel de meeste vacatures. Maar in die sectoren wordt vooral gezocht naar hbo- en wo-personeel. Dat is er op dit moment niet.”
Veel banen maar weinig geïnteresseerden op banenmarkt

Digitalisering

Het automatiseren van bepaalde taken zou volgens Ahn al de nodige problemen op kunnen lossen. “Bepaald werk op bijvoorbeeld een accountantskantoor zou geautomatiseerd kunnen worden. Zo verhelp je zelf al een probleem”, stelt Ahn. “Huisartspraktijken werken soms al met chatbots. Daar meldt je dan eerst je klachten voordat je een personeelslid aan de lijn krijgt. Daarmee zorg je al dat bepaald werk uit handen wordt genomen en personeelsleden hun tijd elders kunnen besteden.” Mede door de automatisering van taken in verschillende sectoren is het voor mensen met een administratieve achtergrond moeilijker om werk te vinden.

Creatief

Een andere oplossing die Ahn oppert, is dat zowel werkgevers als werkzoekende creatief moeten zijn. “Een bedrijf dat in een vacature om een hoger opgeleide vraagt zou eens kunnen overwegen om bijvoorbeeld iemand met een mbo-achtergrond aan te nemen. Als je zo iemand de juiste scholing aanbiedt kan diegene groeien in zijn functie.” Ook werkzoekenden moeten volgens Ahn eens buiten het boekje kijken. “Als je een administratieve achtergrond hebt kun je ook eens in een andere sector kijken. Zowel werkgevers als werkzoekenden moeten hun horizon iets verbreden.”