Verplichte vertrouwenspersoon komt eraan

Een verplichte vertrouwenspersoon voor elke organisatie. Dat is het doel van een wetsvoorstel dat in de maak is. Wat betekent dit voor u als werkgever?

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is iemand die werknemers helpt bij problemen op het werk. Denk aan pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of agressie. Een vertrouwenspersoon luistert naar de werknemer, geeft advies en ondersteunt bij het zoeken naar een oplossing.

Waarom is een vertrouwenspersoon belangrijk?

Een vertrouwenspersoon draagt bij aan een veilige en gezonde werkomgeving. Werknemers die te maken hebben met ongewenst gedrag kunnen hun verhaal kwijt bij een onafhankelijke persoon. Dit kan voorkomen dat ze ziek worden, uitvallen of vertrekken. Ook kan een vertrouwenspersoon helpen om conflicten op te lossen voordat ze escaleren.

Wat houdt het wetsvoorstel in?

Het wetsvoorstel wil dat elke organisatie een verplichte vertrouwenspersoon aanstelt. Dit geldt ook voor kleine organisaties met minder dan 50 werknemers. De verplichte vertrouwenspersoon moet voldoen aan bepaalde eisen, zoals:

  • een goede opleiding en bijscholing;
  • een duidelijke taakomschrijving en positie;
  • een goede bescherming tegen benadeling of ontslag.

Het wetsvoorstel wil ook dat er een landelijk register komt voor vertrouwenspersonen. Zo kunnen werkgevers en werknemers makkelijker een geschikte vertrouwenspersoon vinden.

Wat moet u doen als werkgever?

Het wetsvoorstel is nog niet aangenomen door de Eerste Kamer. Het kan dus nog veranderen of zelfs afgekeurd worden. Maar het is wel verstandig om u alvast voor te bereiden op de mogelijke invoering van de verplichte vertrouwenspersoon. U kunt bijvoorbeeld:

  • nagaan of u al een vertrouwenspersoon heeft en of deze voldoet aan de eisen;
  • overleggen met uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over het aanstellen of aanpassen van een vertrouwenspersoon;
  • informeren bij uw brancheorganisatie of er een collectieve regeling is voor vertrouwenspersonen;
  • uw werknemers informeren over het bestaan en de rol van een vertrouwenspersoon.

Een verplichte vertrouwenspersoon voor elke organisatie. Dat is het doel van een wetsvoorstel dat in de maak is. Als werkgever kunt u zich hier nu al op voorbereiden. Zo zorgt u voor een veilige en gezonde werkomgeving voor uw werknemers.

Zoekt u een formulier om een melding aan de vertrouwenspersoon te registreren? Flexpool heeft hiervoor een formulier, zie deze link.