Verschuivingen nieuwbouw gevolgen installatietechniek

Verschuivingen in de nieuwbouw hebben impact op installatiebranche

Tegen een achtergrond van stijgende rentes en teruglopende economische groei, verandert de aard van de investeringen in gebouwen. De verleende vergunningen voor woningnieuwbouw en het aantal verhuisbewegingen nemen af, waar de utiliteitsbouw en het aandeel van meergezinspanden wel toenemen. Hierdoor verandert het speelveld voor de installatiebranche, maar blijft de goede positie voor 2023 wel gehandhaafd.

Download hier het Economisch Dashboard Installatiebranche – tweede kwartaal 2023

Minder nieuwbouw en verhuizingen

De financieringsruimte van zowel investeerders als bedrijven als consumenten neemt in z’n totaliteit af. In de woonsector werd het afgelopen jaar hierdoor voor een breed publiek zichtbaar dat de woningnieuwbouw de afgelopen jaren vooral het hogere segment heeft bediend. Nu de vraag naar dure en luxe woningen snel afneemt, is er sprake van een flinke mismatch tussen vraag en aanbod. De verandering van de marktsituatie zorgt er ook voor dat mensen in bestaande koopwoningen minder geneigd zijn te verhuizen. Hierdoor neemt het aantal verhuisbewegingen af.

Andere werkzaamheden voor installatiebranche

Voor de installatiebranche leidt dit op verschillende manieren tot een verandering van speelveld. Met name aan de kant van eengezinswoningen daalt de vergunningverlening voor nieuwbouw. Het aandeel (grote) meergezinspanden neemt flink toe. Dit betreft met name woningen met een kleiner oppervlakte. Voor de installatiesector betekent dit dat de aard van de vraag verandert. In meergezinswoningen gaan vaak andere installaties dan in eengezinswoningen, en in kleinere woningen gaat bijvoorbeeld minder van bepaalde soorten installatiemateriaal. Toch is de bandbreedte waarin op installaties bespaard kan worden afgenomen door de hogere eisen aan energieprestaties van woningen.

Utiliteitsbouw blijft groeien

Aan de kant van de utiliteitsbouw is nog geen sprake van een afkoeling van de markt. Dit ondanks dat de economische vooruitzichten al langer wat minder rooskleurig zijn. Ook binnen de utiliteitsbouw is slechts beperkt sprake van verschuivingen. De budgetsectoren (onderwijs, zorg, overheid, cultuur, sport) vallen iets terug. In de marktsectoren valt vooral een recente nieuwe piek in de vergunningverlening voor logistieke gebouwen op.

Economisch Dashboard Installatiebranche

Elk kwartaal geeft Techniek Nederland een quick view in de stand van de economie met het Economisch Dashboard Installatiebranche. Hierin zetten we actuele gegevens van verschillende bronnen op een rij. Zo krijg je snel inzicht in de belangrijkste economische factoren die je bedrijfsvoering bepalen. Bekijk hier alle Economische Dashboards.

De verwachtingen van de installatiebranche zijn een vertaling vanuit het conjunctuuronderzoek, dat Techniek Nederland ieder kwartaal uitvoert onder installatiebedrijven met meer dan 25 werknemers. Deelnemers aan dit onderzoek krijgen een rapportage waarin hun verwachtingen uiteengezet worden tegen de verwachtingen van branchegenoten. Wil je ook meedoen aan het conjunctuuronderzoek? Stuur Lisanne Munier een e-mail met uw gegevens.

Verschuivingen in de nieuwbouw hebben impact op installatiebranche