arbeidsmarkt

Werknemers zijn machtiger dan ooit op de arbeidsmarkt

Werknemers profiteren steeds meer van de krapte op de arbeidsmarkt. Het is niet voor niets dat het verloop bij veel bedrijven op een hoog niveau ligt. We wisselen vaker van baan en zijn niet meer bang om een hoger loon of een andere functie te eisen.

En daarmee is de zogenaamde macht op de arbeidsmarkt aan het verschuiven. Zo’n tien jaar geleden tijdens de financiële crisis lag de werkloosheid in ons land op een recordniveau van 762.000. Veel bedrijven gingen destijds over tot reorganisaties. Het waren tijden dat veel mensen niet meer zeker waren van hun baan, tienduizenden kwamen op straat te staan.

Maar sinds het economisch herstel in 2015 komen de onderliggende problemen op de arbeidsmarkt langzaam naar voren. Zo zet de vergrijzing in ons land flink door. In sectoren als de zorg, ICT, techniek en het onderwijs is sprake van een structureel tekort aan personeel. Ook is er veel behoefte aan vakmensen vanuit het mbo, zoals loodgieters.

Door de coronacrisis liep de werkloosheid weer flink op, maar dat was vooral een tijdelijk effect vanwege de lockdowns. Bedrijven in verschillende sectoren moesten noodgedwongen hun deuren sluiten en het personeel ging op zoek naar ander werk. Nadat de coronamaatregelen waren opgeheven, herstelde de arbeidsmarkt zich snel.

Momenteel zijn er 357.000 werklozen en staan er 450.000 vacatures open in verschillende sectoren. De banen liggen daarmee voor het oprapen. En dat valt vooral jonge werknemers op. Zij wisselen steeds vaker van baan en deinzen er niet voor terug allerlei eisen op tafel te leggen. Daarbij gaat het niet alleen om een goed salaris, maar ook om doorgroeimogelijkheden en flexibiliteit waarbij meer aandacht is voor de combinatie werk en privé.

Werknemers nemen het heft in eigen handen

Daarmee lijkt ook de tijd dat werkgevers aan dossieropbouw doen om van een werknemer af te komen verleden tijd. Als iemand het toch niet meer naar zijn zin heeft, stapt hij net zo makkelijk over naar een andere baan. Mensen zijn niet meer bang om dan jaren thuis te moeten zitten, omdat ze geen ander werk kunnen vinden.

Dat werknemers vaker het heft in eigen handen nemen is ook terug te zien in de loonontwikkeling. Momenteel ligt de gemiddelde loonstijging op jaarbasis op 7,1 procent en dat is historisch hoog. Zelfs de vuilnisophalers en supermarktmedewerkers krijgen er 10 procent of meer bij, terwijl dat in het verleden vaak karige loonstijgingen waren.

Er is dus sprake van een keerpunt op de arbeidsmarkt, waarbij de verhoudingen totaal zijn veranderd. Het is niet meer vanzelfsprekend dat werkgevers de bovenliggende partij zijn. En aangezien de krapte de komende jaren doorzet, ligt de macht vooral bij de werknemers.

Werknemers zijn machtiger dan ooit op de arbeidsmarkt