Technische branche op zoek naar vrouwelijke monteurs

Bedrijven in de technische sector hebben veel moeite om voldoende vakmensen aan te trekken. Dit geldt niet alleen voor mannen, maar ook voor vrouwen en mensen met een migratieachtergrond. Het is belangrijk dat hier verandering in komt om het tekort aan personeel aan te pakken.

Onderzoek toont aan dat bedrijven met een divers personeelsbestand beter presteren en een positievere werksfeer hebben. Momenteel is ongeveer 12 procent van de werknemers in de technische sector vrouw, aldus Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. Hij benadrukt dat diversiteit een prioriteit is geworden en dat er gestreefd wordt naar een gelijkwaardige verdeling tussen mannen en vrouwen.

De technische sector kampt met een personeelstekort, verergerd door de energietransitie. Er is vraag naar zo’n 30.000 nieuwe werknemers, waaronder monteurs maar ook steeds vaker naar mensen met digitale en analytische vaardigheden.

Om meer aandacht te vragen voor diversiteit en inclusiviteit, worden de Techniek Inclusief Awards uitgereikt door demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bedrijven zoals Preworxs uit Goes hebben al strategieën aangepast om inclusiever te worden. Ze werven breder, ook onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een diverse achtergrond.

Ook de Breman Installatiegroep zet in op diversiteit en ziet een groei in het aantal vrouwen in technische functies.

Het personeelstekort geldt niet alleen voor de technische sector, maar ook voor andere sectoren zoals zorg, transport, ICT en onderwijs. In totaal zijn er 380.000 openstaande vacatures. Daarnaast werken veel mensen in deeltijd, voornamelijk vrouwen. Er is een oproep vanuit verschillende sectoren om werken aantrekkelijker te maken en inclusiviteit te bevorderen op de werkvloer.

 

Meer vrouwen in technische functies

De Breman Installatiegroep heeft 24 vestigingen verspreid over Nederland, wat leidt tot een diverse samenstelling op de werkvloer. “In onze vestigingen in Rotterdam zien we bijvoorbeeld een groter aantal werknemers met een andere etniciteit,” zegt Marleen Breman. “Maar recentelijk zijn we ook actief bezig met het aantrekken van meer vrouwen. En dat werpt zijn vruchten af. We zien een stijgend aantal vrouwen in technische functies.”

De tekorten aan personeel zijn niet uniek voor de technische branche; diverse branches in Nederland hebben hiermee te maken. Met name in de zorg, transport en logistiek, ICT, onderwijs, openbaar bestuur en de bouw is er een grote vraag naar nieuwe werknemers. Momenteel zijn er in totaal 380.000 openstaande vacatures.

Daarnaast werken veel mensen in Nederland in deeltijd. Het totale aantal deeltijders bedraagt 4,7 miljoen. Voornamelijk vrouwen werken minder dan 35 uur per week. Vanuit diverse sectoren klinkt al geruime tijd de oproep om werken aantrekkelijker te maken. Bovendien zien we een groeiend aantal werkgevers waar inclusiviteit een belangrijk thema is op de werkvloer.