Kandidaat 10340: Directiesecretaresse / Management Assistant / Projectassistent

Profiel:
Deze dame heeft een baan maar mist hier de uitdaging, afwisseling, zelfstandigheid en betrokkenheid die ze zoekt.
Deze dame is een energieke, sympathieke, slimme vrouw die prima past in een ‘complexere’ omgeving.
Van nature heeft zij een rustig overwicht en komt vriendelijk en correct over.
Ze werkt graag zelfstandig en heeft weinig begeleiding nodig.

Het liefst is zij een spin-in-het-web en werkt haar opdrachten van a tot z in de puntjes uit.
Deze collega heeft altijd in technische omgevingen gewerkt en houdt van de directe aanpak en daadkracht in deze branche.

Sector:   woningbouw, industrie, utiliteit

Regio:  half uur reizen rondom Geleen (Zuid- en Midden Limburg)

Beschikbaarheid: 1 maand opzegtermijn

Opleidingen / certificaten / cursussen:

2020      Training Lean & Learn Professionals (5 hele dagen)
2007      3 daagse training IPS (InterPersonal Styles)
2007      Train your Brain, certificaat
2007      Manage de Manager, certificaat
2006 – 2007    Juridisch Secretaresse, certificaat
2005      Inzicht in recht & rechtstaal , certificaat
1984 – 1985     Secretaresse opleiding, diploma behaald
1984      Havo , diploma behaald

Talenkennis: Nederlands – Engels – Duits – (Frans = matig)

PC vaardigheden: Microsoft Word / Excel / Powerpoint / Outlook, Lotus Notes.

Ervaring:
2022 – heden              Facilitair Dienstverlener als Directiesecretaresse
Mails beheren en filteren op prioriteit t.b.v. de algemeen directeur // Deadlines van mails bewaken // Complex agendabeheer // Actief deelnemen aan vergaderingen: actie- en besluitenlijst opstellen en deadlines bewaken.

2019 – 2021                 Bouwbedrijf als Officemanager / Management Assistente
Idem als bovenstaande én Boeken van zakenreizen // Spin in het web // Aanspreekpunt voor interne en externe klanten // Inkoop facilitaire zaken // Leiding geven aan secretariaat en receptie // Verantwoordelijk voor alle facilitaire zaken // Lean&Learn: verbetervoorstellen maken en uitvoeren // Talen Nederlands en Engels.

2019                              Tijdelijke opdracht bij petrochemisch bedrijf als Management Assistente
Werkzaamheden idem als bovenstaande.

2018 – 2019               Specialist in speelautomaten als Officemanager / Directiesecretaresse
Ondersteuning CEO, CFO en het managementteam // Leiding geven aan het Secretariaat, Receptie en Interne Dienst, in totaal 6 medewerkers // Verbetervoorstellen cq reorganisatie afdeling //Complex agendabeheer voor CEO, CFO en MT // Presentaties voorbereiden, vergaderingen notuleren en actiepunten opvolgen. Processen bewaken. Opvolging geven aan taken en prioriteiten stellen // Als spin in het web op managementniveau ben ik 1e aanspreekpunt van de organisatie // Onderhouden contacten met relaties en relatiebestand actueel houden // Verwerken en archiveren binnenkomende telefoongesprekken, e-mails en correspondentie // Organiseren van besprekingen, zowel intern als ook extern, nationaal als ook internationaal // Boeken van reizen // Bedienen van de telefooncentrale // Talen: Nederlands, Engels en Duits.

2012 – 2018               Specialist in magazijnautomatisering als Officemanager
Ontzorgen van de directie // Financieel verantwoordelijk richting hoofdkantoor in Oostenrijk // De Engelse en Duitse taal zijn voor mijn functie erg belangrijk en worden dan ook goed beheerst // Zorgdragen voor de post, telefoon- en emailafhandeling // Verzorgen van correspondentie // Boeken van zakenreizen // Registreren en archiveren NDA´s. // Verzorging complete personeelsadministratie // Contacten met Arbodienst, pensioenadviseur, verzekeringsadviseur, accountant en uitzendbureaus // Ontvangen van gasten // Ondersteunen Customer Service afdeling (planning 6 monteurs, vergaderingen, offertes opstellen, klantencontact, klanttevredenheid) // Verzorgen van ziekmeldingen en de daarmee samenhangende administratieve verzorging van het ziekteverzuimproces // Regelen IT-zaken in overleg met hoofdkantoor // Verantwoordelijk alle office zaken (waaronder inkoop kantoorartikelen en regelen facilitaire zaken) // Leidinggeven aan office medewerker(s).

1985 – 2012              Bij diverse bedrijven werkzaam geweest als Secretaresse / Personal Assistant / Officemanager / Juridisch Secretaresse waarbij de werkzaamheden grotendeels overeenkomen zoals boven omschreven.

Op deze kandidaat zijn de overname en financiële voorwaarden van toepassing conform de gesloten samenwerkingsovereenkomst met Stichting Flexpool Installatietechniek Zuid-Oost én de Tarieven 2022, welke wij u verstrekt hebben.

Heb je een vacature die we deze kandidaat mogen voorleggen, dan horen wij dat graag! Mail dan naar [email protected]

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar caroline@flexpoolzuidoost.nl